Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Hoolekandeteenuse kättesaadavus

Analüüsida ja hinnata hoolekandelise abi kättesaadavust eri tasanditel ning teenuse osutajate senist tegevust teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium; Sotsiaalkindlustusamet; Kohaliku omavalitsuse üksused; Kohaliku omavalitsuse üksuste valitseva mõju all olevad eraõiguslikud juriidilised isikud
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Tambet Drell, Ines Vali, Anneliis Arm, Reet Rutus
Kontaktiinfo Tambet Drell
640 0104
Tambet.Drell@riigikontroll.ee
Auditi number 80041

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2019 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp II poolaasta 2020 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 14.01.2020
Viimane ülevaatus 14.01.2020