Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi ülesannete täitmine sihtasutuste kaudu

Auditi käigus otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
1. Kas riigil on olemas põhimõtted, millistel juhtudel asutada sihtasutus (milliseid avalikke teenuseid on otstarbekas korraldada/osutada sihtasutuste kaudu), ja kas neid järgitakse?
2. Kas sihtasutuste loomine on täitnud eesmärke, mida nende loomisega sooviti saavutada?
3. Kas kõigi sihtasutuste tegutsemine on riigi huvides ja põhjendatud?
4. Kas sihtasutuste rahastamine on arusaadav, põhjendatud ja läbipaistev?
5. Kas sihtasutuste rahastamiseks loodud sisekontrollisüsteemid tagavad sihtfinantseerimise korras antud raha sihi- ja õiguspärase kasutamise?
6. Kas sihtasutused kasutavad riigilt saadud raha sihi- ja õiguspäraselt?

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Rahandusministeerium
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Ingrid Hindrikson
Kontaktiinfo Ingrid Hindrikson
640 0759
Ingrid.Hindrikson@riigikontroll.ee
Auditi number 80040

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2019 Tegelik algus
Plaanitav lõpp II poolaasta 2020 Tegelik lõpp
Hetkefaas Plaanis
Seotud auditid Riigi asutatud sihtasutustele toetuste andmine ja nende sihipärane kasutamine (2014)
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 31.01.2019
Viimane ülevaatus 31.01.2019