Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu riigi majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. Riigi majandusaasta koondaruande koosseisus esitatakse riigi raamatupidamise aastaaruanne koos riigieelarve täitmise aruandega (ehk põhiaruanne), täiendav info kohalike omavalitsuste, avaliku sektori ja valitsussektori kohta (ehk lisainfo).
Riigikontrolli auditi eesmärk on anda hinnang põhiaruande ehk riigi raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta ning hinnata tehingute seaduslikkust. See tähendab järgmist:
- Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab riigi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.
- Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2019. aasta riigieelarve seadusega. Selleks keskendutakse riigieelarve täitmise sihipärasusele ja läbipaistvusele, kontrollides, kas riigiasutustes on investeeringuid tehtud ja tööjõukulusid kasutatud sihipäraselt, kinni peetud eelarvest ning kas ettemaksed ja kulutused on põhjendatud.
Riigi raamatupidamisele hinnangu andmiseks auditeerib Riigikontroll riigiraamatupidamiskohustuslaste raamatupidamist ja tehingute seaduslikkust.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium , Välisministeerium
Auditeeritav institutsioon Riigikohus , Riigikogu Kantselei , Riigikantselei
Auditeeritavad asutused/üksused Rahandusministeerium; Haridus- ja Teadusministeerium; Justiitsministeerium; Kaitseministeerium; Keskkonnaministeerium; Kultuuriministeerium; Maaeluministeerium; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Siseministeerium; Sotsiaalministeerium; Välisministeerium; Riigikohus; Riigikogu Kantselei, Riigikantselei
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Ingrid Hindrikson, Sale Ajalik, Angela Onno, Katrin Eller, Riina Keldrima, Karolin Kirikal, Kristi Kährin, Marlen Pärmann, Karin Rajapu, Kadri Tenno, Ivika Vispel, Roel Burov, Merje Kurm, Tiiu Lauri-Kivimäe, Tiia Mugu, Triin Saarma, Hanna-Marleen Penno, Jane Sõmmer, Helen Veski, Gerli Eisberg, Katrin Pärnpuu
Kontaktiinfo Angela Onno
640 0771
angela.onno@riigikontroll.ee
Auditi number 80039

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2019 Tegelik algus II poolaasta 2019
Plaanitav lõpp II poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 20.09.2019
Viimane ülevaatus 20.09.2019