Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kaitsepolitseiameti raamatupidamise audit

Auditi eesmärk on avaldada arvamust Kaitsepolitseiameti 2017. ja 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kaitsepolitseiamet
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Angela Onno
Kontaktiinfo Angela Onno
640 0711
angela.onno@riigikontroll.ee
Auditi number 80036

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus I poolaasta 2019
Plaanitav lõpp II poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 28.05.2019
Viimane ülevaatus 28.05.2019