Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Hariduse tugiteenuste kättesaadavus

Auditi eesmärk on hinnata, kas kaasava hariduse kontseptsiooni rakendamise ning tugispetsialistide arvestatava asendusvajaduse kontekstis on tugiteenused koolides kättesaadavad.
Ühtlasi selgitatakse välja, kas laste erivajadusi ja abivajadust märgatakse õigel ajal ning kas sellele suudetakse asjakohaselt reageerida.

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Mart Vain, Riina Saaremägi, Gerly Tammiste, Keiu Talve
Kontaktiinfo Mart Vain
640 0731
Mart.Vain@riigikontroll.ee
Auditi number 80035

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus I poolaasta 2019
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid Erivajadustega laste õppimisvõimalused (2006)
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 28.10.2020
Viimane ülevaatus 28.10.2020