Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Suuremahuliste kaitseotstarbeliste hangete kavandamine ja kulutõhusus

Auditi eesmärk on hinnata, kas Kaitseministeeriumi valitsemisalas kavandatakse kaitseotstarbelised hanked kulutõhususe printsiibist lähtudes. Muu hulgas on plaanis hinnata, kas hangete kavandamisel võetakse lisaks soetushinnale arvesse hangitava varustuse kasutamisega seotud kõiki kulusid kogu varustuse kasutusea vältel.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kaitseministeerium, Kaitsevägi; Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Meelis Peerna
Kontaktiinfo Meelis Peerna
640 0768
Meelis.Peerna@riigikontroll.ee
Auditi number 80034

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus II poolaasta 2019
Plaanitav lõpp II poolaasta 2020 Tegelik lõpp II poolaasta 2020
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 18.01.2021
Viimane ülevaatus 18.01.2021