Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade infotehnoloogia kuludest ja investeeringutest ministeeriumides ja nende asutustes

Auditi käigus otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
1. Kui palju investeeritakse IT-valdkonda ja kui suured on IT-valdkonna kulud avalikus sektoris?
2. Kui palju tuleks lähiaastatel investeerida ja kulutada avaliku sektori IT-teenuste arendamiseks ja haldamiseks?
3. Kas praeguse investeeringute ja kulutuste taseme (või ka lähiaastatel vähenevate investeeringute ja võimalik, et ka vähenevate kulude) juures on infosüsteemide ja IT-teenuste jätkusuutlikkus tagatud?

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium , Välisministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Maa-amet, Tervise ja Heaolu
Infosüsteemide Keskus, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Riigi Infosüsteemi Amet, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Kaitsevägi, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Toomas Viira, Alo Lääne, Alvar Nõuakas, Jevgeni Lazartšuk, Meeli Saksing
Kontaktiinfo Toomas Viira
640 0789
Toomas.Viira@riigikontroll.ee
Auditi number 80033

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus I poolaasta 2019
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp II poolaasta 2019
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 25.02.2020
Viimane ülevaatus 25.02.2020