Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Maaparandussüsteemide korrastamise jätkusuutlikkus

Auditi eesmärk on hinnata, kas Maaeluministeeriumil on ülevaade Eesti maaparandussüsteemidest ja nende seisukorrast ning kas on tagatud maaparandussüsteemide hooldamine, arvestades nii põllumajanduse, metsanduse kui ka keskkonnakaitse vajadusi.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Põllumajandusuuringute Keskus, Põllumajandusamet, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Airi Andresson, Maidu Lääne, Matis Mägi
Kontaktiinfo Airi Andresson
640 0752
Airi.Andresson@riigikontroll.ee
Auditi number 80032

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus I poolaasta 2019
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp I poolaasta 2020
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 20.05.2020
Viimane ülevaatus 20.05.2020