Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Andmete kättesaadavus ja kasutamine riigi targaks juhtimiseks

Auditi eesmärk on hinnata, kas riigi kogutud andmed on elektrooniliselt kättesaadavad, kas asutustes tehakse tarka andmeanalüüsi ja kas selle tulemusi kasutatakse otsuste tegemisel.

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Rahandusministeerium; Maksu- ja Tolliamet; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Maanteeamet; Sotsiaalministeerium; Töötukassa; Eesti Haigekassa; Tervise Arengu Instituut; Haridus- ja Teadusministeerium; Keskkonnaministeerium; Keskkonnaagentuur; Riigimetsa Majandamise Keskus; Siseministeerium; Päästeamet; Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Toomas Viira, Alo Lääne, Alvar Nõuakas, Jevgeni Lazartšuk, Meeli Saksing, Kaia Philips
Kontaktiinfo Toomas Viira
640 0789
Toomas.Viira@riigikontroll.ee
Auditi number 80031

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus I poolaasta 2019
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp I poolaasta 2020
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 11.06.2020
Viimane ülevaatus 11.06.2020