Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Euroopa ühtse kriisilahendusmehhanismi rakendamine Eestis (rahvusvaheline audit)

Rahvusvahelise auditiga soovitakse anda euroala riikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa institutsioonidele ülevaade ühtse kriisilahendusmehhanismi (SRM) loomise kohta.
- Kui valmis on euroala riikide finantsjärelevalvet tegevad asutused pankade kriisilahenduseks?
- Mille poolest sarnaneb ja erineb riikide kriisilahenduse planeerimine?
- Kas kõrgeimad auditiasutused saavad auditeerida kriisilahenduse planeerimist?

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Finantsinspektsioon
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Ingrid Hindrikson, Merje Kurm, Veikko Kapsta
Kontaktiinfo Ingrid Hindrikson
640 0759
Ingrid.Hindrikson@riigikontroll.ee
Auditi number 80029

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus I poolaasta 2019
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp I poolaasta 2020
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 18.01.2021
Viimane ülevaatus 18.01.2021