Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kohalike omavalitsuste roll ettevõtluse edendamisel

Auditi eesmärk on käsitleda riigi ja ka omavalitsuste seniseid toetusmeetmeid ja muus vormis tuge, mille siht on edendada maapiirkondades ettevõtlust. Selleks analüüsitakse nende meetmete jm toe sisu ja toimivust ning pakutu vastavust ettevõtjate ootustele.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Kohalikud omavalitsused, Maakondlikud arenduskeskused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Illar Tõnisson, Elin Vako, Tambet Drell
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+ 372 640 0108
illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number 80028

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus II poolaasta 2019
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp I poolaasta 2020
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 04.05.2020
Viimane ülevaatus 04.05.2020