Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ettevõtluse toetamine ja töökohtade loomine maapiirkondades

Auditi eesmärk on käsitleda riigi ja ka omavalitsuste seniseid toetusmeetmeid ja muus vormis tuge, mille siht on edendada maapiirkondades ettevõtlust. Selleks analüüsitakse nende meetmete jm toe sisu ja toimivust ning pakutu vastavust ettevõtjate ootustele.

Auditeeritav valitsemisala Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kohalikud omavalitsused, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maaeluministeerium, Rahandusministeerium
Auditeeriv osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Illar Tõnisson, Elin Vako
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+ 372 640 0108
illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number 80028

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus
Plaanitav lõpp II poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Plaanis
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 31.01.2019
Viimane ülevaatus 31.01.2019