Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Eesti Haigekassa kontrollitegevus tervishoiuteenuste rahastamise üle

Auditi eesmärk on hinnata, kas haigekassa sisekontrollisüsteemid tagavad, et ravikindlustusraha kasutatakse sihipäraselt ja läbipaistvalt. Ühtlasi võetakse vaatluse alla, kas raha väärkasutamise riskid on maandatud.
Teise teemana on auditis vaatluse all haigekassa hanked – selgitatakse välja, kas haigekassa on eriarsti- ja õendusabi hankeid korraldades täitnud eeldused saavutamaks teenuste parim hinna ja kvaliteedi suhe.

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Eesti Haigekassa, Terviseamet
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Mart Vain, Thea Teinemaa, Pille Kuusepalu, Triin Saarma
Kontaktiinfo Mart Vain
640 0731
Mart.Vain@riigikontroll.ee
Auditi number 80027

Märkused

Auditi tegemine lähtub teadaolevatest juhtumitest, kus ravikindlustusraha on vääralt kasutatud.

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus II poolaasta 2018
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp I poolaasta 2020
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Eesti Haigekassa siseauditi tegevus ajutise töövõimetuse hüvitise maksmise kontrollimisel (2003)
Eriarstiabi lepingute sõlmimise korraldus Eesti Haigekassas (2005)
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 11.06.2020
Viimane ülevaatus 11.06.2020