Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Haigekassa kontrollitegevus tervishoiuteenuste rahastamise üle

Auditi eesmärk on hinnata, kas haigekassa sisekontrollisüsteemid tagavad, et ravikindlustusraha kasutatakse sihipäraselt ja läbipaistvalt. Ühtlasi võetakse vaatluse alla, kas raha väärkasutamise riskid on maandatud.
Teise teemana on auditis vaatluse all haigekassa hanked – selgitatakse välja, kas haigekassa on eriarsti- ja õendusabi hankeid korraldades täitnud eeldused saavutamaks teenuste parim hinna ja kvaliteedi suhe.

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Eesti Haigekassa, Terviseamet
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Mart Vain, Thea Teinemaa, Pille Kuusepalu
Kontaktiinfo Mart Vain
640 0731
Mart.Vain@riigikontroll.ee
Auditi number 80027

Märkused

Auditi tegemine lähtub teadaolevatest juhtumitest, kus ravikindlustusraha on vääralt kasutatud.

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus II poolaasta 2018
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid Eesti Haigekassa siseauditi tegevus ajutise töövõimetuse hüvitise maksmise kontrollimisel (2003)
Eriarstiabi lepingute sõlmimise korraldus Eesti Haigekassas (2005)
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 15.10.2019
Viimane ülevaatus 15.10.2019