Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

E -residentsuse programmi tulemuslikkus

Eesmärk on välja selgitada, kas ja kuidas on e-residentsus aidanud kaasa Eesti majanduse ja ettevõtluse arengule ning milliseid riske endaga kaasa toonud.
Auditi põhiküsimused on järgmised:
1. Kas kontrollisüsteemid tagavad, et e-residentsuse programmis osalevad õiguskuulekad isikud?
2. Kas e-residentsuse programm on loonud eeldused, et e-residendid saaksid kasutada Eesti e-teenuseid?
3. Kas e-residentsuse programm soodustab, et e-residentide äriühingud panustavad Eesti majandusse?

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Siseministeerium; Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus; Maksu- ja Tolliamet; Politsei- ja Piirivalveamet
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Mart Vain, Eva-Maria Asari, Otti Eylandt
Kontaktiinfo Mart Vain
640 0731
Mart.Vain@riigikontroll.ee
Auditi number 80026

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus II poolaasta 2018
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp II poolaasta 2020
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 27.07.2020
Viimane ülevaatus 27.07.2020