Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

E-residentsuse mõju tööturule

Auditi eesmärk on selgitada välja, kas ja kuidas on e-residentsus aidanud kaasa Eesti tööturu ja ettevõtluse arengule.
Seejuures tehakse kindlaks, milline on olnud e-residentide loodud ettevõtete maksulaekumine ning kui palju ja millise palgaga töökohti on loodud.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Mart Vain, Eva-Maria Asari
Kontaktiinfo Mart Vain
640 0731
Mart.Vain@riigikontroll.ee
Auditi number 80026

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus
Plaanitav lõpp II poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Plaanis
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 21.12.2018
Viimane ülevaatus 21.12.2018