Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Sisekontroll kohalikes omavalitsustes pärast haldusreformi

Auditi eesmärk on analüüsida, kuidas on haldusreform mõjutanud sisekontrolli. Töö käigus keskendutakse põhiliselt revisjonikomisjoni tegevusele ja siseauditi korraldusele.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium, Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kohalikud omavalitsused, Rahandusministeerium
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Tambet Drell, Ines Vali, Reet Rutus
Kontaktiinfo Tambet Drell
640 0104
Tambet.Drell@riigikontroll.ee
Auditi number 80025

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus
Plaanitav lõpp II poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Plaanis
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 31.01.2019
Viimane ülevaatus 31.01.2019