Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Hanketegevuse korraldus riigiasutustes

Auditi eesmärk on hinnata, kas riigiasutused on sooritanud oma majandustehingud, lähtudes riigihangete seadusest, ja loonud toimiva sisekontrollisüsteemi. Muu hulgas otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
• Kas asutused on teadlikud uuenenud riigihangete seaduse nõuetest, kas sisemised korrad vastavad riigihangete seadusele ja kas sisekontrollisüsteemid toimivad?
• Kas valitsemisalade asutused järgivad asjade ja teenuste ostmisel riigihangete seadust? Kas ja kui palju jäetakse hankemenetlusi korraldamata, milliste teenuste või kaupade puhul? Kas hanke korraldamisel on valitud õige menetlusliik ja hanget ei ole põhjendamatult osadeks jagatud?
• Millised on asutuste hinnangul peamised probleemid riigihangete seaduse järgimisel?

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Siseministeerium, Kultuuriministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kaitseministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Siseministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning nende valitsemisalad.
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Ingrid Hindrikson, Kadri Tenno, Roel Burov, Tiia Mugu, Hanna-Marleen Penno, Kristi Kährin, Ivika Vispel, Jane Sõmmer, Marlen Pärmann
Kontaktiinfo Ingrid Hindrikson
640 0759
Ingrid.Hindrikson@riigikontroll.ee
Auditi number 80024

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus I poolaasta 2019
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp I poolaasta 2020
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 27.03.2020
Viimane ülevaatus 27.03.2020