Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Hoolekandeandmete riiklik kogumine kohalikes omavalitsustes

Auditi eesmärk on hinnata andmete kogumise protsessi eri aspekte nagu põhjendatus, kasutatavus, esitamise mugavus, dubleerimise vältimine jms. Samuti analüüsitakse, mida on seni ette võetud, et andmekorjega seonduvaid põhilisi probleeme lahendada. Keskendutakse eeskätt sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrile (STAR) ning hoolkandevaldkonna statistilistele aruandlusele s-veebis ja h-veebis.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kohaliku omavalitsuse üksused; Sotsiaalministeerium; Sotsiaalkindlustusamet; Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Tambet Drell, Ines Vali, Anneliis Arm
Kontaktiinfo Tambet Drell
640 0104
Tambet.Drell@riigikontroll.ee
Auditi number 80023

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus I poolaasta 2019
Plaanitav lõpp II poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 22.03.2019
Viimane ülevaatus 22.03.2019