Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Omavalitsuste kogutud hoolekandeteabe kasutamine

Auditi eesmärk on hinnata andmete kogumise protsessi eri aspekte nagu põhjendatus, kasutatavus, esitamise mugavus, dubleerimise vältimine jms. Vaadatakse omavalitsuse kogutud hoolekandeteabe kasutamist nii kohalikul kui ka riigi tasandil. Viimasel juhul tähendab see eeskätt keskendumist sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrile (STAR) ning hoolkandevaldkonna statistilistele aruandlusele s-veebis ja h-veebis. Samuti analüüsitakse, mida on seni ette võetud, et andmekorjega seonduvaid põhilisi probleeme lahendada.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kohaliku omavalitsuse üksused; Sotsiaalministeerium; Sotsiaalkindlustusamet; Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Tambet Drell, Ines Vali, Anneliis Arm, Reet Rutus
Kontaktiinfo Tambet Drell
640 0104
Tambet.Drell@riigikontroll.ee
Auditi number 80023

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus I poolaasta 2019
Plaanitav lõpp II poolaasta 2019 Tegelik lõpp II poolaasta 2019
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 18.12.2019
Viimane ülevaatus 18.12.2019