Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Keskkonnainfosüsteemide arendamine

Auditi fookuses on Keskkonnaministeeriumi keskkonnaalased andmekogud, nende ülalpidamise ja arendamise kulud ning kogutavate andmete kasutamine.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Keskkonnaagentuur
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Airi Andresson, Alar Jürgenson, Sigrid Rajangu
Kontaktiinfo Airi Andresson
640 0752
Airi.Andresson@riigikontroll.ee
Auditi number 80022

Märkused

Ülevaade koostati aastaraporti "Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal" osana.

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus II poolaasta 2018
Plaanitav lõpp II poolaasta 2019 Tegelik lõpp II poolaasta 2019
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 26.11.2018
Viimane muudatus 14.04.2020
Viimane ülevaatus 14.04.2020