Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda )

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Vabariigi Valitsuse tegevus riigi arengu kavandamisel, juhtimisel ja riigieelarve koostamisel

Selgitada välja, mis on riigi strateegilise planeerimise süsteemi arendamise lähtekohad ja edusammud, ning hinnata, kas seni tehtud töö ja valitud arengusuunad vastavad seatud eesmärkidele. Eeskätt otsib Riigikontroll vastust järgmistele küsimustele.
1. Kas Rahandusministeerium on analüüsinud, kes on riigi strateegilise planeerimise ja eelarvestamise süsteemi info tarbijad ja otsustajad ning millised on nende ootused ja vajadused seoses selle infoga? Kas Rahandusministeerium on analüüsinud, millised on otsustajate/infotarbijate vajadused seoses aruandlusega?
2. Kas Rahandusministeeriumi valitud tegevused strateegilise planeerimise ja eelarvestamise süsteemi omavaheliseks seostamiseks vastavad otsustajate vajadustele?
3. Millised on kriitilised tegurid, mida on vaja arvestada süsteemi ülesehitamisel? Milline on rahvusvaheline praktika?

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium , Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Mart Vain, Ermo Liedemann, Krista Zibo, Gert Schultz
Kontaktiinfo Gert Schultz
+372 640 0766
gert.schultz@riigikontroll.ee
Auditi number 80015

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2018 Tegelik algus
Plaanitav lõpp I poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Plaanis
Seotud auditid Vabariigi Valitsuse tegevus oma töö mõjude hindamisel ja tulemustest aruandmisel" (2012)
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 2.03.2018
Viimane ülevaatus 2.03.2018