Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda )

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Haiguste ennetamine ja terviseedendus

Haiguste ennetamine ja terviseedendus aitavad pikendada tervelt elatud eluaastaid ning on nii riigile kui ka inimesele odavaim viis hoida kokku tervishoiukulusid.
Auditi eesmärk on selgitada välja, kas riik tegeleb haiguste ennetuse ja terviseedendusega süsteemselt ja järjepidevalt ning kas selle tegevuse tulemusena on inimeste tervislik seisund paranenud. Seejuures analüüsitakse auditis, kas 2017. aasta edendus- ja ennetusprojektid, millele kulus veidi üle 20 miljoni euro, on tõenduspõhised ning olemasolevad e-lahendused toetavad edendus- ja ennetustegevuse kavandamist.

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise arengu instituut, Terviseamet
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Mart Vain, Pille Kuusepalu, Thea Teinemaa
Kontaktiinfo Mart Vain
tel +372 640 0731
mart.vain@riigikontroll.ee
Auditi number 80013

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2018 Tegelik algus
Plaanitav lõpp II poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Plaanis
Seotud auditid Töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest (2017)
Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel (2016)
Riigi tegevus e-tervise rakendamisel (2014)
Perearstiabi korraldus (2011)
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 2.03.2018
Viimane ülevaatus 2.03.2018