Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda )

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi toetusel arendatud veetaristu jätkusuutlikkus (järelaudit)

Hinnata, kas 2013. aastal avalikustatud auditi soovitused on ellu viidud ning probleemid lahendatud. Järelauditi fookusesse on kavas võtta küsimused, mis on seotud reoveekogumisalade suurusega, reoveepuhastite tööga ning purgimisteenuse ja laimalt kogu veeteenuse kättesaadavusega.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Konkurentsiamet, Terviseamet, kohalikud omavalitsused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Airi Andresson, Viire Viss, Sigrid Rajangu
Kontaktiinfo Airi Andresson
tel +372 640 0752
airi.andresson@riigikontroll.ee
Auditi number 80011

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2018 Tegelik algus
Plaanitav lõpp I poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Plaanis
Seotud auditid Riigi toetusel arendatud veetaristu jätkusuutlikkus ja mõju keskkonnaeesmärkide saavutamisele" (2013)
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 2.03.2018
Viimane ülevaatus 2.03.2018