Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda )

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine (järeltegevused)

Hinnata, kas 2015. aastal avalikustatud auditis välja toodud probleemid on lahendatud ning Riigikontrolli antud soovitused täidetud.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Airi Andresson, Viire Viss
Kontaktiinfo Airi Andresson
tel +372 640 0752
airi.andresson@riigikontroll.ee
Auditi number 80010

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus I poolaasta 2018
Plaanitav lõpp I poolaasta 2018 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine (2015)
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 2.03.2018
Viimane ülevaatus 2.03.2018