Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda )

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel (järelaudit)

Auditi eesmärk on hinnata, kas aastal 2009 avaldatud auditi järel on olukord toiduohutuse seire, järelevalve ning tarbijate teavitamise vallas paranenud ning auditis välja toodud probleemid lahendatud. Järelauditi fookuses on ka loomse toidu ohutus.

Auditeeritav valitsemisala Maaeluministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Maaeluministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet, Tarbijakaitseamet, Põllumajandusamet
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Airi Andresson, Sigrid Rajangu, Maidu Lääne
Kontaktiinfo Airi Andresson
tel +372 640 0752
airi.andresson@riigikontroll.ee
Auditi number 80009

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus I poolaasta 2018
Plaanitav lõpp II poolaasta 2018 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel (2009)
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 3.04.2018
Viimane ülevaatus 3.04.2018