Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kriminaalhoolduse tulemuslikkus

Auditi eesmärk on hinnata, kas kriminaalhooldussüsteem aitab juhul, kui rakendada vangistuse kõrval muid võimalusi, muuta ühiskonda turvalisemaks. Otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
1. Kas kriminaalhooldus toimib kõigi rühmade puhul paremini kui vangistus?
2. Kas kõik kriminaalhooldusalused saavad vajalikul määral teenust?
3. Kas kriminaalhooldajad on piisavalt tööks ette valmistatud ja varustatud tööks vajaliku infoga?

Auditeeritav valitsemisala Justiitsministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Meelis Peerna, Eerik Hanni
Kontaktiinfo Meelis Peerna
tel +372 640 0768
meelis.peerna@riigikontroll.ee
Auditi number 80006

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus I poolaasta 2018
Plaanitav lõpp I poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 19.12.2018
Viimane ülevaatus 19.12.2018