Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Sisendkäibemaksu arvestus kohalike omavalistuste ühingutes

Hinnata kohalike omavalitsuste ja nende valitseva mõju all olevate ühingute omavaheliste tehingute õiguspärasust riigihangete, maksu- ja riigiabi õiguse taustal ning tehingute kajastamise vastavust raamatupidamise üldtunnustatud arvestuspõhimõtetele.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Valik kohalikke omavalitsusi ja nende valitseva mõju all tegutsevaid ühinguid.
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Tambet Drell, Reet Rutus, Ines Vali
Kontaktiinfo Tambet Drell
tel +372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number 80004

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus II poolaasta 2018
Plaanitav lõpp I poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 16.01.2019
Viimane ülevaatus 16.01.2019