Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Investeeringute kavandamine ja juhtimine ministeeriumites, riigi suuremates äriühingutes, haiglates ning ülikoolides

Töö eesmärk on anda ülevaade suurprojektide arendamisest riigisektoris.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon Riigikantselei
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Rahandusministeerium; Maaeluministeerium; Kaitseministeerium; Haridus- ja Teadusministeerium; Siseministeerium; Kultuuriministeerium; Justiitsministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium, Riigikantselei; Riigi valitseva mõju all olevad sihtasutused ja äriühingud; Avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Kaire Kuldpere, Janne Kurg, Viire Viss, Margit Lassi
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
tel +372 640 0745
kaire.kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number 80003

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2018 Tegelik algus I poolaasta 2019
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp I poolaasta 2020
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 11.02.2020
Viimane ülevaatus 11.02.2020