Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda )

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Rail Balticu projekti sisekontrollisüsteem ja hanked

Eesti, Läti ja Leedu kõrgeimate auditiasutuste ühisauditi eesmärk on analüüsida Rail Balticu projekti sisekontrollisüsteemi ja hankekorraldust.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Kaire Kuldpere, Silver Jakobson, Kristiina Visnapuu
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
tel +372 640 0745
kaire.kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number 80002

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus
Plaanitav lõpp I poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Plaanis
Seotud auditid
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 2.03.2018
Viimane ülevaatus 2.03.2018