Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Rail Balticu projekti hangete ja lepingute sisekontrollisüsteem

Eesti, Läti ja Leedu kõrgeimate auditiasutuste ühisauditi eesmärk on analüüsida Rail Balticu projekti sisekontrollisüsteemi ja hankekorraldust.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Kaire Kuldpere, Kristiina Visnapuu, Merje Kurm, Silja Einberg
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
tel +372 640 0745
kaire.kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number 80002

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus I poolaasta 2018
Plaanitav lõpp II poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 8.11.2018
Viimane ülevaatus 8.11.2018