Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused

Riigikontroll uurib, kas kõrgharidusreformiga tehtud muudatused:
1) on soodustanud rohkemate inimeste õppima asumist, sh kas riigile olulistes valdkondades on erinevate sotsiaalsete gruppide lõikes esindatus kõrgharidusõppes kasvanud;
2) on aidanud kaasa õpingute nominaalajaga lõpetamisele ja katkestamise vähenemisele;
3) rahastamissüsteemis on hakanud parandama kõrgkoolide tulemuslikkust, sh kas baasrahastus arvestab kõrgkoolide vajadusi ning kas tulemusrahastus toetab tulemuskriteeriumite saavutamist.

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium
Auditeeritav institutsioon Riigikantselei
Auditeeritavad asutused/üksused Haridus- ja Teadusministeerium kui kõrghariduspoliitika peamine kujundaja ja õigusaktide väljatöötaja.
Kõrgkoolid kui kõrgharidusreformist tulenevate muudatuste elluviijad:
 • Tartu Ülikool,
 • Tallinna Tehnikaülikool,
 • Tallinna Ülikool,
 • Eesti Maaülikool,
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia,
 • Eesti Kunstiakadeemia,
 • Tallinna Tehnikakõrgkool,
 • Tallinna Tervisehoiu Kõrgkool,
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool,
 • Tartu Kõrgem Kunstikool,
 • Eesti Lennuakadeemia,
 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused,
 • Sisekaitseakadeemia,
 • Lääne-Viru Rakenduskõrgkool.
 • Auditeeriv osakond Auditiosakond
  Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
  Auditirühm Gerly Tammiste, Mart Vain, Lauri Matsulevitš, Ermo Liedemann, Riina Saaremägi
  Kontaktiinfo Ermo Liedemann
  +372 640 0129
  ermo.leidemann@riigikontroll.ee
  Auditi number 50102

  Märkused

  Plaanitav algus II poolaasta 2017 Tegelik algus I poolaasta 2017
  Plaanitav lõpp I poolaasta 2019 Tegelik lõpp
  Hetkefaas Käimasolev
  Seotud auditid Kõrgkoolide tulemuslepingute täitmine (2012)
  Postitatud 29.06.2017
  Viimane muudatus 11.07.2019
  Viimane ülevaatus 11.07.2019