Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused

Riigikontrolli auditi eesmärk on hinnata, kas kõrgharidusreformi järgselt on kõrghariduses toimunud muutused soovitud suunas:
1) erineva sotsiaalse taustaga inimesed leiavad tee kõrghariduse juurde ning alustatud õpingud viiakse kiiremini lõpuni;
2) õppima asutakse suurema tööjõuvajadusega erialadele;
3) kõrgkoolid on muutunud rahvusvahelisemaks;
4) tagatud on kõrgkoolide rahastamise jätkusuutlikkus.

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Haridus- ja Teadusministeerium kui kõrghariduspoliitika peamine kujundaja ja õigusaktide väljatöötaja.
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Gerly Tammiste, Mart Vain, Lauri Matsulevitš, Ermo Liedemann, Riina Saaremägi
Kontaktiinfo Ermo Liedemann
+372 640 0129
ermo.leidemann@riigikontroll.ee
Auditi number 50102

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2017 Tegelik algus I poolaasta 2017
Plaanitav lõpp I poolaasta 2019 Tegelik lõpp II poolaasta 2019
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Kõrgkoolide tulemuslepingute täitmine (2012)
Postitatud 29.06.2017
Viimane muudatus 21.01.2020
Viimane ülevaatus 21.01.2020