Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda )

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigihangete täitmine ja läbipaistvus

Auditi käigus otsitakse vastuseid järgnevatele küsimustele:
Kas ehitustööde hankelepingu täitmise käigus tehtud muudatused on kooskõlas riigihangete seadusega?
Kas hankija on loonud sisekontrollisüsteemi, mis tagab lepingu täitmisel muudatuste tegemise vastavuses riigihangete seaduse üldpõhimõtetega?
Kas rahandusministeeriumi järelevalve riigihangete üle on mõjus ja hõlmab piisavalt ka hankelepingu täitmisega seonduvat?

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused, Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kohalikud omavalitsused, Rahandusministeerium, Riigi Kinnisvara AS, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja hankijatest riigiasutused, riigi ja kohaliku omavalitsuse äriühingud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Illar Tõnisson, Alvar Nõuakas, Janne Kurg
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+372 640 0108
illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number 50098

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 50098

Plaanitav algus II poolaasta 2017 Tegelik algus II poolaasta 2017
Plaanitav lõpp II poolaasta 2018 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 10.01.2017
Viimane muudatus 2.03.2018
Viimane ülevaatus 2.03.2018