Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

EUROSAI koostööaudit õhusaaste teemal

Mitmed Euroopa riigikontrollid korraldavad välisõhu teemal koostööauditi. Selle käigus analüüsib iga riigikontroll oma riigi välisõhu kaitsega seotud probleeme, nende lahendamiseks välja töötatud meetmeid ning meetmete rakendamist. Eesti Riigikontroll ei tee täismahus riigisisest auditit, kuid esitab koostööauditisse andmed Eesti välisõhu kvaliteedi, selle säilitamise ja parendamise eesmärkide ning nende saavutamise viiside ning välisõhuga seotud ametkondade ning nendele pandud ülesannete kohta.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Alar Jürgenson, Airi Andresson
Kontaktiinfo Airi Andresson
+372 640 0752
airi.andresson@riigikontroll.ee
Auditi number 70124

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70124

Plaanitav algus I poolaasta 2017 Tegelik algus I poolaasta 2017
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 3.01.2017
Viimane muudatus 15.12.2017
Viimane ülevaatus 15.12.2017