Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta

Auditi eesmärgiks oli avaldada arvamust Balti Kaitsekolledži 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta. Audit tugineb raamatupidamise andmetele 31.12.2008. aasta seisuga.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Balti Kaitsekolledž
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Birgit Aasa, Jaana Tael
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2009 Tegelik algus III kvartal 2009
Plaanitav lõpp III kvartal 2009 Tegelik lõpp III kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 10.02.2010
Viimane ülevaatus 10.02.2010