Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikontrolli aruanne riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kohta

Riigikontrolli auditi eesmärk on anda hinnang riigi raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta ning hinnata tehingute seaduslikkust. Riigikontroll auditeeris 31.12.2008. a seisuga koostatud riigi
majandusaasta koondaruande koosseisus esitatud riigi raamatupidamise aastaaruannet ja riigieelarve täitmise aruannet. Riigikontroll on üle vaadanud riigi majandusaasta koondaruande koosseisus avalikustatud täiendava info kohalike omavalitsuste, avaliku sektori ja valitsussektori kohta.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Sale Ajalik, Jüri Kurss, Svetlana Rõbakova, Jaana Tael, Ivika Vispel, Alina Green, Gerli Eisberg, Ingrid Hindrikson, Mare Kabrits, Riina Keldrima, Evelyn Palts, Marlen Pärmann
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2009 Tegelik algus IV kvartal 2008
Plaanitav lõpp III kvartal 2009 Tegelik lõpp III kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010