Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kodanikeühendustele kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetuste andmine valla- ja linnaeelarvest

Auditi eesmärgiks oli anda hinnang kultuuri, spordi ja noorsootöö toetamise läbipaistvusele ning toetuste
kasutamise kontrollimisele valdades ja linnades.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Haapsalu Linnavalitsus;,Viljandi Linnavalitsus, Harku Vallavalitsus, Märjamaa vallavalitsus, Suure-Jaani Vallavalitsus, Kose Vallavalitsus, Räpina Vallavalitsus, Audru Vallavalitsus, Nõo Vallavalitsus, Ridala Vallavalitsus, Lihula Vallavalitsus, Palamuse Vallavalitsus, Sõmerpalu Vallavalitsus, Tõstamaa Vallavalitsus, Roosna-Alliku Vallavalitsus
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Sigrid Rajangu, Elin Vako
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+372 640 0108
illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2009 Tegelik algus II kvartal 2009
Plaanitav lõpp I kvartal 2010 Tegelik lõpp I kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 30.04.2010
Viimane ülevaatus 30.04.2010