Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses

Auditi eesmärgiks oli hinnata, kas KOVis on loodud töökorraldus korruptsiooni vältimiseks ning kas
KOVis esineb KVSis sätestatud kohustuste ja piirangute rikkumisi.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Reet Rutus, Silva Helmrosin
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2009 Tegelik algus II kvartal 2009
Plaanitav lõpp IV kvartal 2009 Tegelik lõpp IV kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 18.01.2010
Viimane ülevaatus 18.01.2010