Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigihangete korraldamine valla ja linna asutatud ning osalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes

Auditi eesmärgiks on hinnata, kas valdade ja linnade eraõiguslikud juriidilised isikud kasutavad
riigihangete korraldamisel ära olemasolevaid konkurentsitingimusi ning tagavad riigihangete
läbipaistvuse ja hankemenetluses osalejate võrdse kohtlemise.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Rait Sannik, Taavi Mölder
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
tel. +372 640 0108
illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2009 Tegelik algus II kvartal 2009
Plaanitav lõpp I kvartal 2010 Tegelik lõpp II kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 30.04.2010
Viimane ülevaatus 30.04.2010