Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Avalike teenuste kvaliteet infoühiskonnas 2010

Hinnata kas avalike teenuste elektrooniline kasutamine on inimesele lihtne ja mugav sh kas teenusepakkujad on valmis teenuseid elektrooniliselt pakkuma ilma asjatuid kooskõlatusi ja dokumente nõudmata.

Auditeeritav valitsemisala Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kohalikud omavalitsused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Kaire Kuldpere, Alo Lääne, Elin Vako
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
+ 372 640 0745
kaire.kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2010 Tegelik algus I kvartal 2010
Plaanitav lõpp II kvartal 2010 Tegelik lõpp IV kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid "Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas 2007"
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 3.11.2010
Viimane ülevaatus 3.11.2010