Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi infosüsteemide arendusprotsessi tulemuslikkus

Auditi eesmärgiks oli anda hinnang konkreetsete IT arendusprojektide juhtimisele ning riiklikule
koordinatsioonimehhanismile, samuti teha ettepanekuid IT-alase juhtimise ja järelevalve parandamiseks
nii asutustele kui ka üleriigilisel tasandil. Kavas ei olnud hinnata loodud infosüsteemide tulemuslikkust
(kas arendusprojekt toob asutusele kaasa lisaväärtuse), vaid infosüsteemi arendamise tulemuslikkust (kas projekti vajadus on asutusele selge, kas projekt viidi läbi parima tava kohaselt ning kas saavutati soovitud tulemus).
Kavas oli hinnata arendusprojektide tulemuslikkust järgmiste aspektide kaudu:
■ säästlikkus, s.t kas hanked olid osalejatele avatud, kas oli selge ettekujutus soovitavast (ei olnud
lisatöid, kas vajadus oli põhjendatud);
■ tõhusus, s.t kas eelarvest peeti kinni, kas tähtaegadest peeti kinni;
■ mõjusus, s.t kas saavutati esialgselt planeeritud eesmärgid, kas saavutati koosmõju olemasolevate
süsteemidega.

Auditeeritav valitsemisala Justiitsministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Justiitsministeerium, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Siseministeerium, AS Andmevara, Politseiamet, Päästeamet, Kaitseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Markko Kard, Epp Maaten, Kaire Kuldpere, Alo Lääne
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2009 Tegelik algus I kvartal 2009
Plaanitav lõpp IV kvartal 2009 Tegelik lõpp I kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 30.04.2010
Viimane ülevaatus 30.04.2010