Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi ettevõtlustoetuste mõju Eesti majanduse konkurentsivõimele

Antud audit käsitleb Eesti ettevõtluspoliitika riigieelarvelisi vahendeid ehk ettevõtlustoetusi. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab ettevõtteid perioodil 2007-2013 rohkem kui 13 mld Euroopa Liidu toetuskrooniga, millele lisanduvad rahad Eesti riigi omatuludest. Viimase viie aasta jooksul on riigipoolsetest toetustest saanud osa pea 10 000 ettevõtet kogusummas ligikaudu 4 miljardit krooni. Sellele lisanduvad samas mahus erinevad riiklikud laenud, garantiid ja käendused.

Auditi eesmärgiks on hinnata, kas riik on toetanud ettevõtteid, millel on suur lisandväärtuse, tootlikkuse või ekspordipotentsiaal ja kas toetus on nimetatud näitajaid ka positiivselt mõjutanud. Samuti hindab Riigikontroll, kas toetustel on olnud positiivne mõju vaadeldavate majandusharude arengule tervikuna (küsitledes ka ettevõtteid, kes ei ole toetust saanud ning vaadates majandusharude koondnäitajate arengut auditeeritaval perioodil), kuna riigi eesmärgiks ei ole toetada üksikute ettevõtete kasumitaotlust, vaid tõsta lisandväärtust läbivalt Eesti ettevõtluses.

Käesolev audit annab hinnangu ettevõtlustoetuste mõjususele. See tähendab, kas ja millist mõju omavad ettevõtlustoetused meie majanduse struktuurile ja konkurentsivõimele.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Riigikantselei ning rakendusüksused EAS ja KredEx
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Urmet Lee, Piret Tõnurist, Ermo Liedemann
Kontaktiinfo Urmet Lee
+ 372 640 0751
urmet.lee@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2009 Tegelik algus IV kvartal 2009
Plaanitav lõpp II kvartal 2010 Tegelik lõpp III kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid „Riigi tegevus raha suunamisel ettevõtluse toetamiseks“ (2003)<br /> „Ettevõtlusse suunatud toetuste tulemuslikkus töökohtade loomisel regioonides“ (2004)<br /> „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetatud tootearendusprojektide tulemused“ (2004)
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 26.08.2010
Viimane ülevaatus 26.08.2010