Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Järelevalve taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste kasutamise üle

Auditi eesmärgiks on hinnata, kas riigi tegevus põllumajanduskemikaalide kasutamise järelevalvel tagab neist tuleneva keskkonnasaaste vältimise.
Auditi põhiküsimused on:
• Kas põllumajanduskemikaalide kasutamise riskid on hallatud?
• Kas pinna- ja põhjavee kvaliteedi kohta tõepärase info saamiseks on loodud eeldused?
• Kas põllumajanduskemikaalide kasutamise järelevalve on tõhus?

Auditeeritav valitsemisala Põllumajandusministeerium
Auditeeritav institutsioon Põllumajandusministeerium, Keskkonnaministeerium ja Põllumajandusamet
Auditeeritavad asutused/üksused Põllumajandusamet ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Tuuli Rasso, Maidu Lääne
Kontaktiinfo Maidu Lääne
+ 372 640 0729
maidu.laane@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Audit seondub Riigikontrolli varasema auditiga „Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel” (2009), milles pöörati peatähelepanu sellele, kas pestitsiidid ja saasteained ohustavad meie toitu; käesolevas auditis vaadatakse aga seda, kas pestitsiidid ja nitraadid võivad ohustada keskkonda, eelkõige põhjavett.
Plaanitav algus IV kvartal 2009 Tegelik algus IV kvartal 2009
Plaanitav lõpp III kvartal 2010 Tegelik lõpp IV kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid „Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel” (2009)
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 15.12.2010
Viimane ülevaatus 15.12.2010