Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Keskkonnaministeeriumi 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse audit riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond IV auditiosakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2007 Tegelik algus I kvartal 2008
Plaanitav lõpp III kvartal 2008 Tegelik lõpp III kvartal 2008
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 29.09.2009
Viimane ülevaatus 29.09.2009