Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse tagamisel

Hinnata kas riigi tegevus on taganud soojusvarustuse jätkusuutlikkuse ja varustuskindluse. Analüüsitakse soojusvarustuse infrastruktuuri seisukorda ja selle parandamise võimalusi, varustuskindluse tagamist, hinnakujundust, soojusvarustusse suunatud toetuste mõju ning valdkonna koordineerimist.
Põhiküsimused:
1. Kas õiguslik raamistik on taganud kaugkütte jätkusuutliku arengu ja energiajulgeoleku?
2. Kas soojuse hinnakujundus tagab kaugkütte konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse ja varustuskindluse (sh energiajulgeoleku)?
3. Kas riigil on tegevuskava soojusvarustuse arendamiseks?

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Konkurentsiamet, Keskkonnaministeeriumi Keskkonnainvesteeringute Keskus
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Kaire Kuldpere, Margit Grauen, Jaanus Saadve
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
+ 372 640 0745
kaire.kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2009 Tegelik algus III kvartal 2009
Plaanitav lõpp III kvartal 2010 Tegelik lõpp I kvartal 2011
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 9.03.2011
Viimane ülevaatus 9.03.2011