Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kaitseväe sõjalise valmisoleku tõstmiseks ja mobilisatsiooniks vajalike varude moodustamise, hoidmise ja uuendamise tulemuslikkus

Auditi eesmärgiks on hinnata, kas Eestis on olemas kaitseväe sõjalise valmisoleku kiireks suurendamiseks vajalikud materiaalsete ressursside varud, kas need varud on nõuetekohaselt arvel, ladustatud ja vajadusel kiirelt kättesaadavad, ning kas varude loomiseks eraldatud raha on kasutatud sihipäraselt. Auditeeritavateks on Kaitseministeerium ja kaitsevägi.
Auditi ettevalmistamise toimingud katkesid augustis, kui Kaitseministeerium otsustas käsitleda mitmeid auditi ettevalmistamise ja läbiviimise seisukohast olulisi, seni vaid Eesti riigisaladuseks peetud dokumente ja andmeid ka salastatud välisteabena. Auditi ettevalmistamist jätkavad audiitorid pärast seda, kui riigi julgeoleku volitatud esindaja on andnud neile salastatud välisteabega töötamiseks vajalikud load.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör
Auditirühm
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2012 Tegelik algus I kvartal 2012
Plaanitav lõpp II kvartal 2013 Tegelik lõpp II kvartal 2013
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 13.06.2013
Viimane ülevaatus 13.06.2013