Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Täiskasvanute täiendus- ja ümberõpe

Auditi eesmärgiks on hinnata, kas täiskasvanuhariduse arendamiseks eraldatud raha on planeeritud otstarbekalt ja kas täiskasvanuharidus aitab kaasa tööjõu aktiivsusele ning kvalifitseeritud inimressurssi pakkumise suurendamisele.

Auditi põhiküsimused on järgmised:
1. Kas planeeritud programmid ja tegevused on eesmärgipärased ning suunatud tööhõive ja majanduskasvu strateegiliste eesmärkide saavutamisele?
2. Kas täiskasvanuhariduse erinevad programmid on sihtgruppidele kättesaadavad?
3. Kas esineb tegevuste omavahelist dubleerimist?
4. Kas vahendite kasutamine on säästlik ja tõhus?

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium , Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Riigikantselei, Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, Töötukassa, Integratsiooni Sihtasutus, MTÜ Vabaharidusliit, MTÜ Eesti Täiskasvanute Assotsiatsioon Andras ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Külli Nõmm, Kristjan Paas, Triin Jõeleht
Kontaktiinfo Külli Nõmm
+ 3726400749
kylli.nomm@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2009 Tegelik algus II kvartal 2009
Plaanitav lõpp II kvartal 2010 Tegelik lõpp III kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigikutseõppeasutuste ümberkorraldamise tulemuslikkus (2009)
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 27.09.2010
Viimane ülevaatus 27.09.2010