Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse audit riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond III auditiosakond
Peakontrolör Jüri Kõrge
Auditirühm Sale Ajalik, Ivika Vispel
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2007 Tegelik algus IV kvartal 2007
Plaanitav lõpp III kvartal 2008 Tegelik lõpp II kvartal 2008
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 1.09.2008
Viimane muudatus 29.09.2009
Viimane ülevaatus 29.09.2009