Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kaitseministeeriumi 2007. a raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja majandustehingute seaduslikkuse audit riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond II auditiosakond
Peakontrolör Ülle Madise
Auditirühm Hannes Unt
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2007 Tegelik algus I kvartal 2008
Plaanitav lõpp III kvartal 2008 Tegelik lõpp III kvartal 2008
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 1.09.2008
Viimane muudatus 22.12.2009
Viimane ülevaatus 22.12.2009