Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi 2007. aasta majandusaasta koondaruanne ja tehingute seaduslikkus

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond I auditiosakond
Peakontrolör Juhani Lemmik
Auditirühm
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2007 Tegelik algus IV kvartal 2007
Plaanitav lõpp III kvartal 2008 Tegelik lõpp III kvartal 2008
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 1.09.2008
Viimane muudatus 22.12.2009
Viimane ülevaatus 22.12.2009