Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Detailplaneeringute koostamise korraldus valdades ja linnades

Auditi eesmärgiks oli anda hinnang valdade ja linnade tegevuse seaduslikkusele ja läbipaistvusele
detailplaneeringute koostamisel, et oleks tagatud võimalikult paljude ühiskonnaliikmete kaasamine, nende
vajaduste ja huvidega arvestamine tingimuste seadmisel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu
kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Tallinna linn (Pirita linnaosa), Pärnu linn, Valga linn, Kohila vald, Ülenurme vald, Keila vald, Kiili vald, Pärsti vald, Sauga vald, Narva-Jõesuu linn, Luunja vald, Vihula vald, Muhu vald, Vaivara vald, Kõrgessaare vald.
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Rait Sannik, Elin Vako, Sigrid Rajangu
Kontaktiinfo Auditi kohta saab lisainfot Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistusest
tel +372 640 0704 või +372 640 0777, e-post riigikontroll@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2008 Tegelik algus III kvartal 2008
Plaanitav lõpp I kvartal 2009 Tegelik lõpp II kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 1.09.2008
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010