Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Täiskasvanute eesti keele õppe korraldus ja riiklik rahastamine

Auditi eesmärk on anda ülevaade täiskasvanute eesti keele kui võõrkeele õppe korraldusest ja riiklikust rahastamisest. Ülevaate eesmärk on muu hulgas selgitada välja, milliseid täiskasvanute eesti keele õppele suunatud tegevusi, millise maksumusega ja millistest allikatest asjaomased valitsemisalad rahastavad; kuidas on neis valitsemisalades korraldatud tegevuste planeerimine, elluviimine ja tulemuste hindamine ning millised on nende valitsemisalade hinnangul täiskasvanute keeleõpet puudutavad eesmärgid, eesmärkide saavutamist pärssivad olulisemad asjaolud ja (tegelik) rahastamisvajadus eesmärkide saavutamiseks.

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Justiitsministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Justiitsministeerium, Eesti Töötukassa, SA Innove, Keeleinspektsioon, Eesti Keele Instituut, Integratsiooni Sihtasutus
Auditeeriv osakond Analüüsiosakond
Peakontrolör Märt Loite
Auditirühm Ermo Liedemann, Lauri Matsulevitš
Kontaktiinfo Ermo Liedemann
640 0129
Ermo.Liedemann@riigikontroll.ee
Auditi number 80044

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus I poolaasta 2019
Plaanitav lõpp I poolaasta 2019 Tegelik lõpp II poolaasta 2019
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 5.02.2019
Viimane muudatus 14.11.2019
Viimane ülevaatus 14.11.2019