Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Revisjonikomisjoni tegevuse, teenistusliku järelevalve ja siseauditi korraldus valdades ja linnades

Auditi eesmärgiks oli hinnata, kas auditeeritud KOVides on korraldatud revisjonikomisjoni tegevust, teenistuslikku järelevalvet ja siseauditit vastavalt õigusaktidele ning kas asjakohased kontrollid loovad eelduse, et kohalik omavalitsus täidab kõiki oma ülesandeid seaduslikult ja otstarbekalt ning kasutab vara sihipäraselt.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Anneli Tender, Karin Rajapu
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2008 Tegelik algus III kvartal 2008
Plaanitav lõpp II kvartal 2009 Tegelik lõpp II kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 1.09.2008
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010