Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta

Balti riikide sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi järgi on Riigikontrollil kohustus auditeerida igal aastal Balti Kaitsekolledži raamatupidamise aastaaruannet ja anda sellele hinnang. See tähendab järgmist:

 • raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest, ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab kolledži finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.

 • Kontrolliaruandes esitatakse ka olulisemad tähelepanekud raamatupidamise korralduse ja sisekontrollisüsteemi kohta

  Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
  Auditeeritav institutsioon
  Auditeeritavad asutused/üksused Balti Kaitsekolledž
  Auditeeriv osakond Auditiosakond
  Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
  Auditirühm Ingrid Hindrikson, Hanna-Marleen Penno, Marlen Pärmann
  Kontaktiinfo Ingrid Hindrikson
  tel +372 640 0759
  ingrid.hindrikson@riigikontroll.ee
  Auditi number 80017

  Märkused

  Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus I poolaasta 2018
  Plaanitav lõpp II poolaasta 2018 Tegelik lõpp II poolaasta 2018
  Hetkefaas Lõppenud
  Vaata auditi materjale
  Seotud auditid
  Postitatud 15.12.2017
  Viimane muudatus 23.10.2018
  Viimane ülevaatus 23.10.2018