Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikontrolli arvamus NATO küberkaitsekoostöö keskuse 2016. ja 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta

NATO küberkaitsekoostöö keskuses viib Riigikontroll läbi 2016. ja 2017. raamatupidamise aastaaruande auditit. Auditi eesmärk on avaldada arvamust keskuse raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta. See tähendab, et kontrollitud raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui arvestuse pidamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning tehingute kajastamisel on arvesse võetud täielik ja asjakohane info. NATO küberkaitsekoostöö keskus korraldab oma raamatupidamisarvestust Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt, arvestust täpsustab ja täiendab keskuse raamatupidamise sise-eeskiri.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused NATO küberkaitsekoostöö keskus
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Ingrid Hindrikson, Kristi Kährin
Kontaktiinfo Ingrid Hindrikson
tel +372 640 0759
ingrid.hindrikson@riigikontroll.ee
Auditi number 80016

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus I poolaasta 2018
Plaanitav lõpp I poolaasta 2018 Tegelik lõpp I poolaasta 2018
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 23.10.2018
Viimane ülevaatus 23.10.2018